Wspieraj nas

Jak nas wesprzec

Wpłata na rachunek bankowy

PKO Bank Polski S.A.
SWIFT: BPKOPLPW
Centrum wsparcia / Support Center

PLN: PL51 1020 5356 0000 1102 0231 5778
EUR: PL98 1020 5356 0000 1702 0231 5802
USD: PL53 1020 5356 0000 1702 0231 5836

Tłumacze dla Ukrainy / Translators for Ukraine

PLN: PL58 1020 5356 0000 1802 0231 5794


Jeśli przekazujesz darowiznę na konkretny cel lub konkretną grupę osób, zgodnie z ustaleniami z Fundacją, prosimy o dodanie odpowiedniej adnotacji do przelewu.

Zbiórka publiczna darów

Nasza zbiórka publiczna darów rzeczowych jest oficjalnie zgłoszona na stronie www.zbiorki.gov.pl.
Na tej stronie też można znaleźć sprawozdanie ze zbiórki przeprowadzonej w roku 2022.