Centrum Inicjatyw Błonie

Odkąd zamknęliśmy naszą noclegownię dla uchodźców pod koniec kwietnia 2023 roku, marzyliśmy o miejscu, w którym ukraińscy uchodźcy mogliby spotykać się z wolontariuszami i osobami ze społeczności goszczącej w Zamościu.

To marzenie stało się realnym projektem i krok po kroku budujemy nasze Centrum Inicjatyw Błonie wokół projektu wolontariackiego Błonie 4. Błonie 4 od kwietnia 2022 roku rozdaje paczki żywnościowe potrzebującym. Swoją pracę kontynuują w naszej nowej siedzibie przy ulicy Sienkiewicza w Zamościu.

Lapigua zgłosiła kilka projektów do programów grantowych i otrzymaliśmy już dofinansowanie na podstawowy remont lokalu i niektóre działania kulturalne.

Krok po kroku, dzień po dniu, pomysły rosną i nabierają kształtu. Wkrótce będzie można śledzić działania Centrum Kultury w Błoniu na dedykowanej stronie internetowej.