O Lapigua

Kim jest Lapigua? 

Jesteśmy ludźmi takimi jak Ty. Ludzie, którzy chcą pomagać!

Fundacja Lapigua - Fundacja Lapigua została założona przez Stefanie Bogaerts i Radka Hojdę. Stefanie jest z zawodu tłumaczką, a jej mąż, Radek, jest managerem rodzinnej firmy handlowej. Mieszkają w Zamościu, około 50 km od granicy z Ukrainą. Radek ma wielu przyjaciół i partnerów biznesowych na Ukrainie, więc gdy tylko wybuchła wojna na Ukrainie, postanowili otworzyć swój dom dla uchodźców. Ale nie poprzestali na tym...

Fundacja Lapigua jest organizacją non-profit pomagającą uchodźcom z Ukrainy, zarówno w krótko-, jak i długoterminowej perspektywie.

Jak działamy?

Jak możesz nas wesprzeć?

Najlepszym sposobem na pomoc jest przekazanie darowizny. Nawet najmniejsza kwota pomoże nam wesprzeć projekty i odpowiedzieć na prośby o konkretne towary humanitarne. 

Oczywiście można również przekazać dary rzeczowe, ale należy pamiętać, że transport darów na duże odległości czasami kosztuje więcej niż są one warte. Często najbardziej ekonomicznym sposobem jest zakup niezbędnej pomocy z dostawą jak najbliżej Ukrainy lub nawet zakup pomocy na samej Ukrainie.

W ten sposób zorganizowaliśmy na przykład zakup drzew owocowych, które zastąpiły sady spalone podczas rosyjskich ataków w rejonie Czernichowa:

W ten sposób nie tylko wspieramy potrzebujących, ale także ukraińską gospodarkę. 

Należy pamiętać, że Fundacja Lapigua jest zarejestrowana jako organizacja non-profit, która może oficjalnie zbierać darowizny. Wszystkie nasze dane finansowe można znaleźć tutaj.

Chętnie nawiążemy też współpracę z innymi inicjatywami wspierającymi Ukrainę. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i sugestie!

Na jakie cele zbieramy środki?

Zbierane przez nas pieniądze są przeznaczone m.in. na:

Więcej informacji o naszych projektach znajdziesz w zakładce "Projekty".

Cele statutowe Fundacji Lapigua

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:


Pełny tekst statutu

 


Zarząd i Rada Fundacja

Zarząd Fundacji Lapigua składa się z dwóch członków:

W Radzie Fundacji zasiadają: