Partnerzy
i darczyńcy

Partnerzy i darczyńcy

Od początku wojny pod koniec lutego 2022 r. otrzymaliśmy wsparcie od wielu osób i instytucji.
Ogromnie dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za małe i duże darowizny, które otrzymaliśmy!
Dziękujemy w szczególności:

i wszystkich prywatnych darczyńców, których nazwisk nie możemy podać do publicznej wiadomości.

Mamy także zaszczyt współpracować z wieloma organizacjami:

Dziękujemy także niezliczonej grupie wolontariuszów, zrzeszonych i niezrzeszonych, których spotkaliśmy na naszej drodze. Bez Was nie zrealizowaliśmy tylu projektów!!


Dotacje z programów grantowych

Projekt "Błonie 4 pomaga kulinarne" - Dotacja z programu "Aktywna Lubelszczyzna"

W ramach projektu Fundacja Lapigua występuje jako patron dla inicjatywy oddolnej "Błonie 4 Punkt Wydawania Pomoca dla Osobom w Kryzysie Uchodźczym".
Projekt obejmuje:

Dotację przyznała Stowarzyszenie Czajnia w ramach programu „Aktywna Lubelszczyzna” przy współpracy z Centrum Wolontariatu w Lublinie sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030

Wartość dotacji: 5.500

Termin realizacji: czerwiec-października 2023 r.

Projekt "Pilny remont łazienki w Centrum Inicjatyw "Błonie" - Dotacja z programu "PROO5 - Pomoc doraźna"

W ramach projektu wykonaliśmy pilny remont łazienki w nowopowstałym Centrum Inicjatyw "Błonie" w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 3. Remont był sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu  PROO.

Wartość dotacji: 10.000 zł

Termin realizacji: lipiec 2023 r.

Projekt "My z Wami, Wy z nami w Centrum Inicjatyw "Błonie"" - Grant z programu "Odpowiedzialni społecznie"

Grant przyznany przez Fundację Totalizatora Sportowego.
Celem projektu jest 

Wartość dotacji: 30.000 zł

Termin realizacji: wrzesień 2023 r. - luty 2024 r.

Żywnościowy SOS

W ramach Programu Promocy "Żywnościowy SOS 2" Fundacja Lapigua otrzymała od Fundacji Biedronki dofinansowanie do pakietów żywnościowych wydawanych w Punkcie  Wydawania Pomocy Osobom w Kryzysie Uchodźczym.
Program Pomocy „Żywnościowy SOS 2” jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację najbardziej wrażliwych grup społecznych - osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

Wartość dofinansowania: 5.000 zł

Termin realizacji: listopad 2023 r. - styczeń 2024 r.

Projekt "Wsparcie wielowymiarowe dla ukraińskich uchodźców w Centrum Inicjatyw „Błonie” w Zamościu"

Fundacja Lapigua otrzymała grant z programu POP Fund, przyznany przez Fundacją „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”.

Projekt obejmuje:

Wartość dofinansowania: 50.000 zł

Termin realizacji: styczeń 2024 r. - czerwiec 2024 r.